BIP Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich

Zasady funkcjonowania szkoły

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut, przerwy po 10 minut, po 2 i 4 lekcji 15 minut. Lekcje rozpoczynają się o godz. 800 kończą o godz.1425.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu  załatwiania spraw.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w godzinach pracy placówki.