BIP Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich

Struktura własnościowa i majątek szkoły

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna Gminy Susz.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Gminy Susz.

Szkoła dysponuje nieruchomościami powierzonymi w administrowanie, będącymi własnością komunalną Gminy Susz.:

  1. Budynek szkolny:
    1. Powierzchnia użytkowa                                            1465,2 m2      
    2. Kubatura                                                                   4201,08 m3

 

  1. Hala sportowa:
    1. Powierzchnia użytkowa                                            472,00 m2
    2. Kubatura                                                                   2 940 m3

 

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.